Allergie insectenbeet

allergie insectenbeet

Als iemand allergisch is voor insecten, dan is die persoon allergisch voor de eiwitten het gif wat sommige insecten uitscheiden. Iemand die allergisch is voor een bijensteek hoeft niet allergisch te zijn voor wespensteken, en zelfs per soort kan de reactie verschillen. De eerste steek lokt over het algemeen geen bijzondere reactie uit. Iemand die allergisch is voor insectensteken ontwikkelt na een eerste steek antilichamen. Bij een volgende steek reageert het immuunsysteem erg agressief op het gif, waarbij de antilichamen vrijkomen (histamine).

Wat zijn de symptomen van insectenallergie en hoe ontstaan ze?

Het massaal vrijkomen van de antilichamen veroorzaakt ernstige zwellingen buiten de plek waar de persoon is gestoken en uitslag. Afhankelijk van de hevigheid van de reactie en de hoeveelheid steken kan de gestoken persoon ook last krijgen van braken, diaree, ademhalingsproblemen, duizeligheid, problemen met praten, buitengewoon hoge hartslag, bewusteloosheid en anafylaxie. Anafylaxie is een soort shock waarbij de bloeddruk gevaarlijk laag daalt. In bijzondere gevallen kan het hart falen en kan iemand zo komen te overlijden aan de gevolgen van een allergische reactie op een bijen- of wespensteek.

Bij wie komt insectenallergie voor?

Het antilichaam betrokken bij een allergische reactie is het sterkst in het lichaam aanwezig bij mensen jonger dan 30 jaar. Daarna neemt de hoeveelheid antilichamen af. De persoon moet al minimaal een keer eerder gestoken zijn om een allergische reactie te kunnen vertonen. Mensen ouder dan 50 lopen een laag risico op een allergische reactie, omdat de hoeveelheid antilichamen nog maar heel minimaal is.

Insectenallergie tips & oplossingen voor insectenallergie

Voorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook bij een insectenallergie. Er zijn verschillende dingen die gedaan kunnen worden om de kans op een insectensteek te verlagen. Allereerst is het goed om losse en uitdagende kleding te vermijden, dat wil zeggen geen zwarte kleding en geen kleurrijke bloemige kleding. Verder is het aan te raden om buiten voorzichtig te zijn met drinken direct uit een blikje, omdat het dan niet zichtbaar is als er een bij of wesp het blikje in is gekropen. Verder worden insecten ook aangetrokken door sterke, zoete parfums. Ook is het belangrijk om rustig te blijven in de buurt van insecten om zo te voorkomen dat ze zich uitgedaagd of bedreigd voelen.

Indien er een allergie aanwezig is en u bent gestoken door een insect, dan is het van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw huisarts. Om de effecten van de insectensteek af te remmen is het aan te raden een tablet met antihistamine in te nemen. Indien er ernstige symptomen verschijnen zoals een moeilijke of piepende ademhaling, duizeligheid, of ernstige zwellingen, dan dient u zo snel mogelijk hulp te zoeken.