Immunotherapie bij een allergie

Immunotherapie (ook vaak immuuntherapie genoemd) is een therapievorm dat gericht is op het stimuleren en het versterken van de natuurlijke afweer van het menselijk lichaam in het geval van allergische reacties. De doelstelling van deze therapie is om de klachten te verminderen of indien mogelijk zelfs geheel weg te nemen.
immunotherapie allergie

Hoe ontstaat een allergische reactie?

Veel mensen hebben last van allergische klachten als gevolg van bijvoorbeeld hooikoorts, een overgevoeligheid voor huisstofmijt, een allergie voor huisdieren of voor specifieke voedingsstoffen. Deze allergische reacties ontstaan doordat het immuunsysteem van het lichaam ten onrechte in werking wordt gesteld. Dit is het gevolg van het feit dat het lichaam een specifieke eiwitstructuur ten onrechte als lichaamsvreemd beoordeelt. Als het lichaam in contact komt met dit allergeen (door inademing, huidcontact of het consumeren) zal het afweersysteem in werking treden als er sprake is van aanleg voor een overgevoeligheidsreactie. 

Een allergische reactie kan op verschillende manieren tot uiting komen. Verkoudheid gerelateerde klachten in vorm van een loopneus, geïrriteerde ogen, veelvuldig niezen, benauwdheid en hoofdpijn kunnen duiden op een allergische reactie. Ook huidkwalen als roodheid van de huid, jeukklachten of het ontstaan van bultjes kunnen echter toegeschreven worden op een overgevoeligheidsreactie.  

Allergietest om een overgevoeligheid vast te stellen

Aan de hand van een online allergietest kun je eenvoudig voor jezelf een beeld vormen of je last hebt van een allergie. Aan de hand van je antwoorden op een aantal eenvoudige vragen, kun je een beeld vormen. De test geeft je een indicatie maar is geen vervanging van een bezoek aan de huisarts. Een huisarts of een in allergie gespecialiseerde kliniek kan vaak een definitieve diagnose stellen. Hiervoor zal een bloedanalyse of een huidtest worden gedaan.

Wat te doen tegen een overgevoeligheidsreactie van het lichaam?

De beste manier om de gevolgen van een overgevoeligheidsreactie van het lichaam te voorkomen is om de bron, het allergeen, te mijden. Op het moment dat het lichaam niet wordt blootgesteld aan allergische reacties zal er geen allergische overlast ontstaan. Dit is in de praktijk vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Daarnaast kunnen de gevolgen en de ernst van een allergische reactie sterk per persoon verschillen. 

Naast het vermijden van de bron zijn er een aantal medicijnen die gebruikt kunnen worden bij hooikoortsklachten. In veel gevallen zijn deze medicijnen gericht op symptoombestrijding. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om een antihistaminicum te gebruiken. Antihistaminica zijn medicijnen die de werking van histamine zal bestrijden. Dit is de stof wat vrij komt in het lichaam bij een allergische reactie. Voor de bestrijding van huidklachten kan de arts een cortisone crème voorschrijven. Corticosteroïden zijn medicijnen die gebruikt kunnen worden om jeukklachten en andere huidirritaties weg te nemen. Er kan ook gekozen worden voor immunotherapie bij een allergie. Immunotherapie is juist een vorm van bronbestrijding. Hierbij wordt de veroorzakende factor bestreden.

Wie kan gebruik maken van immunotherapie bij een allergie?

Op het moment dat je in het dagelijks leven ernstige hinder ervaart van een allergische reactie kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van immunotherapie. Bij een verstoring in je dagelijks leven kun je denken aan gevallen als:

  • Zware oververmoeidheid doordat je als gevolg van allergische klachten een verstoorde nachtrust hebt.
  • Structurele concentratieproblemen op het werk of tijdens een studie als gevolg van ernstige vormen van overgevoeligheidsreacties.
  • Andere vormen van belemmeringen in het dagelijks functioneren door allergische klachten.

Hoe gaat een immuuntherapie allergie (desensibilisatie) in z’n werk?

Een immuuntherapie is een behandelmethode dat erop gericht is om een verandering in het immuunsysteem op de stof (het specifieke eiwit) waar jij allergisch voor bent aan te brengen. 

Er is hierbij dus sprake van desensibilisatie, het ongevoelig maken voor bepaalde stoffen.

Dit gebeurt door het immuunsysteem juist bloot te stellen aan deze allergeen. Dit gebeurt uiteraard met afgepaste hoeveelheden en met de grootst mogelijke zorg. Dit is dan ook precies de reden dat dit soort provocatie techniek niet zelfstandig mag worden uitgevoerd. Desensibilisatie in vorm van immuuntherapie wordt uitsluitend uitgevoerd door de hierin gespecialiseerde artsen.

De achterliggende gedachte van immunotherapie als allergie behandeling 

De achterliggende gedachte van immunotherapie als allergie behandeling is dat het lichaam gewend wordt gemaakt aan een allergeen door het in een gedoseerde hoeveelheid bloot te stellen. Door deze gewenning zullen de allergische reacties afnemen omdat het immuunsysteem de stof niet meer als lichaamsvreemd zal ervaren. Dit is een traject dat in meerdere stappen zal worden vormgegeven. De totale behandeling van een immunotherapie zal zo’n 3 tot 5 jaar duren. Dit is de tijd dat het lichaam nodig zal hebben om een tolerantie op te bouwen.

Hoe wordt een allergeen toegediend bij desensibilisatie van een allergie?

Er zijn verschillende manieren waarop een allergeen wordt toegediend bij desensibilisatie van een allergie. De intensiteit van de allergie en de vorm van overgevoeligheid zijn bepalend voor de keuzes die hierin gemaakt worden.

  • Desensibilisatie van een allergie door het innemen van smelttabletten. Dit is een behandelmethode waarvoor gekozen kan worden bij allergische reacties op huisstofmijten, een allergie voor pollen of hooikoorts. Deze tabletten moeten dagelijks ingenomen worden.
  • Desensibilisatie van een allergie door injecteren. Bij deze methode is er sprake van een instelfase en een onderhoudsfase. De instelfase is het traject waarbij de dosering steeds in kleine stappen wordt verhoogd tot het gewenste niveau bereikt is. De onderhoudsfase is de periode waarin periodiek deze hoogste dosering wordt toegediend door de behandelend arts. Deze methodiek is toepasbaar bij meerdere vormen van allergische klachten. Deze vorm van immunotherapie wordt ook wel allergievaccinatie genoemd. 

Bij welke allergie vormen kan immunotherapie worden ingezet?

Immunotherapie kan bij meerdere allergie vormen worden ingezet. Het is een traject waarvoor gekozen kan worden bij seizoensgebonden allergieën maar ook bij een voedselallergie of een allergie voor insectensteken

Waar wordt deze vorm van immunotherapie aangeboden?

Immunotherapie wordt aangeboden in de hierin gespecialiseerde klinieken. Deze klinieken liggen verspreid door het hele land. Je huisarts kan je hier uiteraard naartoe doorverwijzen. Het is ook mogelijk om zelfstandig contact met een van deze klinieken te zoeken voor meer informatie of persoonlijk advies over de aangeboden behandelingen.