In 5 stappen over naar een goedkopere zorgverzekering!

In 5 stappen over naar een goedkopere zorgverzekering

Het vergelijken van het aanbod in zorgverzekeringen loont zeker de moeite. Je kunt er absoluut niet van uitgaan dat de ideale zorgpolis van dit jaar ook de beste keuze is voor komend jaar. Als je het aanbod hierin vergelijkt, zul je ervaren dat de inhoud van de polissen vaak veranderen en dat ook de prijzen niet stabiel zijn. Daarom delen we hier het stappenplan die je kunt volgen bij het vergelijken van zorgverzekeringen. Je kunt immers in 5 stappen overgaan naar een goedkopere zorgverzekering!

Waarom het goed is om het zorgverzekering aanbod te vergelijken

De veranderende situatie is de voornaamste reden waarom het goed is om ieder jaar weer het zorgverzekering aanbod te vergelijken. Een snelle blik op het aanbod leert al dat de polissen zeer aan verandering onderhevig zijn. De verzekeraars veranderen vrijwel ieder jaar meerdere elementen in dit aanbod. Daarnaast kan het zomaar zo zijn dat jouw situatie veranderd is. Denk maar een gezinsuitbreiding of een veranderende gezondheidssituatie. Het gevolg is dat jouw zorgbehoefte ook kan veranderen waardoor je huidige verzekering hier niet meer bij past. 

Last but not least willen we de veranderende prijsstelling van zorgverzekeringen bij je onder de aandacht brengen. Bij het bekendmaken van de tarieven die voor de verschillende zorgpolissen worden gevraagd zul je altijd tot de ontdekking komen dat deze weer zijn verhoogd. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je huidige polis nog wel de meest voordelige optie voor je is. Daarom delen we hieronder het stappenplan die je kunt doorlopen om in 5 stappen over te stappen naar een goedkopere zorgverzekering.

Stappenplan zorgverzekeringen vergelijken

  1. De basis voor je keuze welke zorgverzekering je nodig hebt is het vaststellen welke zorg je volgend jaar nodig denkt te hebben. Denk hierbij aan specifieke (alternatieve) zorg zoals fysiotherapie, eventuele medicijnen, tandzorg, kraamzorg of eventueel een behandeling voor een specifieke allergie. Daarnaast is het goed om ook andere wensen op dit gebied in kaart te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vrije zorgkeuze, zodat je in iedere gewenste zorginstelling terecht kunt.
  1. Bepaal in hoeverre de basisverzekering de kosten die je verwacht te maken zal dekken. De basisverzekering dekt de meest belangrijke zorg dus daarvoor hoef je jezelf niet te verzekeren. Let wel op, in veel gevallen betreft het hier een beperkte dekking. Het is belangrijk om alle voorwaarden goed door te nemen ter voorkoming van onaangename verrassingen. Door vast te stellen wat de voorwaarden van de basisverzekering zijn, kun je bepalen of het nodig is om je aanvullend te verzekeren.
  1. Bepaal de hoogte van je eigen risico. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het eigen risico bedrag te verhogen om op deze manier ervoor te zorgen dat je een lagere maandpremie betaalt.
  1. Kijk of je in aanmerking komt voor een collectieve verzekering (via een werkgever of andere instantie) om vast te stellen of op deze manier een besparing kunt maken.
  1. Stel aan de hand van een onafhankelijke vergelijking vast wat voor jou de goedkoopste zorgverzekering is. In veel gevallen kun je via een onafhankelijke vergelijkingssite ook meteen je zorgverzekering afsluiten (2021). Je zorgt ervoor dat je in één keer klaar bent en ook de komende verzekeringsperiode beschikt over de meest voordelige zorgverzekering.