Pinda allergie

Bij een pinda allergie is er sprake van een overgevoeligheidsreactie van het lichaam na contact met deze peulvrucht. Een overgevoeligheid voor pinda’s kan op iedere leeftijd voorkomen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen last krijgen van milde- of zeer ernstige symptomen die toegeschreven kunnen worden aan een pinda allergie. Juist deze ernstige reacties vormen de basis voor de grote vrees die mensen hebben voor een allergische reactie op pinda’s.
pinda allergie

Waarom een pinda allergie niet hetzelfde is als een noten allergie

Een pinda allergie is een vorm van voedselallergie zoals ook het geval kan zijn bij het gebruik van andere voedingsmiddelen. In totaliteit zijn er 8 verschillende voedingsmiddelen die ten grondslag liggen aan voedselallergie. Naast pinda’s wordt deze lijst gevormd door melk, vis, noten, schaaldieren, eieren, soja en tarwe. Uit dit rijtje blijkt (in tegenstelling tot wat veel mensen denken) dat een pinda allergie niet hetzelfde is als een noten allergie. Noten zijn immers boomvruchten waartoe onder andere amandelen, hazelnoten en walnoten toe behoren. Een pinda groeit niet aan de boom. Dit is een peulvrucht dat afkomstig is uit een struik. Noten en pinda’s hebben dan ook een volledig andere eiwitstructuur waardoor er sprake is van twee verschillend voedselallergie vormen. Een pinda allergie gaat wel vaak samen met een noten allergie.

Pinda allergie als primaire allergie

Een pinda allergie is een primaire voedselallergie waarbij er een kans bestaat op algehele reacties, ook wel anafylaxie genoemd. Dit wil zeggen dat de allergie niet wordt opgebouwd, zoals bij een inhalatie allergie zoals een pollenallergie, huisstofmijt of een overgevoeligheid voor huisdieren wel het geval is. Er is geen sprake van de opbouw van deze overgevoeligheid in fases.  

Wat is de oorzaak van een overgevoeligheid voor pinda’s?

In geval van een overgevoeligheidsreactie wordt het afweersysteem ten onrechte in werking gesteld. Het afweersysteem ziet de eiwitten die afkomstig zijn uit pinda’s ten onrechte als kwaadaardig en zal een afweerreactie in werking brengen. Deze specifieke eiwitten worden allergenen genoemd. De oorzaak van een overgevoeligheid voor pinda’s wordt veroorzaakt door het initieel contact komen met pinda’s. Dit initieel contact kan worden gevormd door het eten van pinda of producten waarin pinda is verwerkt, het ruiken van pinda’s of doordat deze voeding (in dit geval pindaresten) via een kapotte eczeem huid het lichaam binnendringt.

Dit contact lokt bij een persoon die de potentie heeft om overgevoelig te zijn voor pinda’s het vrijgeven van antistoffen uit. Deze antistoffen hechten zich vast aan afweercellen. Dit proces kan worden gezien als de directe oorzaak van een overgevoeligheid voor pinda’s. Op het moment dat de betreffende persoon een volgende keer in contact komt met pinda’s of pinda producten, breken deze afweercellen open en komt er histamine vrij. Deze stof komt via de bloedbaan terecht in de slijmvliezen van de mond, neus, ogen en darmen. Hierdoor ontstaan de reacties die toegeschreven kunnen worden aan een pinda allergie.

Pinda allergie symptomen

Een pinda allergie kan merkbaar zijn door een grote diversiteit aan symptomen. Deze pinda allergie symptomen kunnen zich manifesteren door de “gebruikelijke allergische reacties” die veel weg hebben van een ernstige verkoudheid maar ook in vorm van huidklachten zichtbaar worden. Daarnaast kunnen de pinda allergie symptomen veel ernstiger zijn als er sprake is van een anafylactische reactie. Hiervan kan sprake zijn bij een zeer ernstige vorm van pinda allergie. Hieronder de belangrijkste pinda allergie symptomen op een rijtje:

 • Rood gezicht
 • Tranende ogen
 • Loopneus
 • Jeuk rond de mond, handpalmen en voetzolen
 • Veelvuldig niezen
 • Eczeem
 • Misselijkheid
 • Diarree
 • Kortademigheid
 • Flauwvallen
 • Duizeligheidsklachten
 • Zwelling van de tong, lippen en oogleden

Hoe gevaarlijk kan een pinda allergie zijn voor de gezondheid?

Er zijn weinig voedselallergieën die zo gevreesd worden als een overgevoeligheid voor pinda’s. Veel mensen vragen zich dan ook af hoe gevaarlijk een pinda allergie kan zijn voor de gezondheid. Uiteraard is dit afhankelijk van de mate van overgevoeligheid. Er kan sprake zijn van een milde allergie maar een pinda allergie geeft (net als bij een overgevoeligheid voor noten het geval is) meer kans op een algehele allergische reactie (anafylaxie) dan bij andere voedingsmiddelen het geval is. In dat geval zullen de bloedvaten plots verwijden waardoor de bloeddruk plotseling zal dalen. Hierdoor kan een pinda allergie dodelijk zijn. 

De reden dat een pinda allergie dodelijk kan zijn, wordt veroorzaakt door het hoge gehalte aan eiwitten in pinda’s. Dit is de stof dat de allergische reactie veroorzaakt. In een pinda zit 200 mg eiwit terwijl 2 mg eiwit (dus slechts 1%) al genoeg is om een heftige reactie uit te lokken.

Pinda allergie bij een baby

Een pinda allergie kan op iedere leeftijd voorkomen. Dit wil zeggen dat er sprake kan zijn van een pinda allergie bij een baby maar deze vorm van overgevoeligheid kan ook op latere leeftijd voorkomen. Het is nog niet wetenschappelijk bewezen dat een pinda allergie erfelijk is maar onderzoeken wijzen uit dat kinderen van ouders die last hebben van hooikoorts eczeem of een andere vorm van voedselallergie wel een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een allergie voor pinda’s. Deze kans wordt versterkt omdat dit ingrediënt steeds meer wordt toegepast in de cosmetische- en voedingsindustrie. Let wel: de gevoeligheid voor een pinda allergie kan erfelijk zijn. De stoffen waar je daadwerkelijk allergisch voor bent, wordt na de geboorte bepaald. Het is wel zo dat de kans op een pinda allergie kleiner wordt als een baby op jonge leeftijd pinda’s gaat eten. 

Kan het geven van borstvoeding het ontstaan van een pinda allergie voorkomen?

Helaas kan het geven van borstvoeding het ontstaan van een pinda allergie niet voorkomen. Daarnaast maakt het geen verschil of de moeders wel of niet tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding zelf pinda’s gebruiken.

Diagnose van een allergie voor pinda’s

De diagnose van een allergie voor pinda’s kan onder andere gesteld worden aan de hand van een bloedtest of een voedselprovocatietest. Bij deze tests krijgt de patiënt het voedselbestanddeel waar een allergische reactie op wordt verwacht toegediend om deze vorm van voedselovergevoeligheid te bevestigen. Gezien het gevaar van deze vorm van voedselallergie mogen dit soort tests uitsluitend onder het toeziend oog van een arts worden uitgevoerd. Juist om deze reden wordt er steeds vaker gekozen voor een bloedtest. Deze keuze is minder belastend en veiliger voor de patiënt maar niet 100% accuraat.

Wat mag je wel eten bij een pinda allergie?

De beste manier om de gevolgen van een voedselallergie te voorkomen is door de bron te vermijden. Het is bij een pinda allergie dus belangrijk om bijvoorbeeld geen pindakaas of candy bars waar pinda’s in verwerkt zijn te nuttigen. Tevens is het belangrijk om te zorgen voor “schone werkoppervlakken” in de keuken en het gebruik van schoon bestek en serviesgoed. Veel kinderen kunnen goed over een pinda allergie heen groeien. Bij volwassenen is dit niet het geval. Een huisarts kan een antihistamine medicijn voorschrijven om de overlast van symptomen van een pinda allergie tegen te gaan maar zeker bij deze vorm van voedselallergie is het belangrijk om ieder contact met pinda’s te mijden. Er zijn diverse kook- en receptenboeken verkrijgbaar die specifiek zijn vormgegeven voor mensen met een noten allergie. Deze kook- en receptenboeken kunnen worden geraadpleegd om op een relatief eenvoudige manier een verantwoord voedingspatroon samen te stellen in geval van een overgevoeligheid voor pinda’s zodat je weet wat je wel mag eten bij een pinda allergie.